Търсене:

Вход в системата:

 

Записване

Записване за учебната 2022/2023 година >>

 

       Българското училище „Св.св.Кирил и Методий”  е лицензирано българско училище във Виена. Удостоверенията, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България.

 

        ЗАПИСВАНЕ

 • Записвания се приемат по всяко време на календарната година.
 • Приемането и записването на учениците в училището се извършва въз основа на електронно попълнен и подаден от един от родителите формуляр за членство в сдружението „Българо-австрийско училище за занимания в свободното време“ – Виена.

  (Родителите, които нямат възможност електронно да запишат детето си, могат да го направят в училището в предварително уговорено време.)

 • Членството започва с изпращането на попълнения формуляр и приключва автоматично със завършването на обучението на ученика в училището.

 • Членският внос за пълноправен член на сдружението е 110,00 евро на година.

 • Правата и задълженията на членовете се регулират от устава на сдружението. Уставът се намира тук.
 • Годишната училищна такса се плаща изцяло (до края на м.септември) или на две вноски (до края на м.февруари).
 • Училищни такси за първо дете от едно семейство:

               - 310,- € за първи до дванадесети клас –  110,- € + 2 х 100,- €;

               - 310,- € за Подготвителна група "Моливко" - (5 – 6 г.);

               - 310,- € за Детска група "Мечо Пух" - ( 4 г.) .

 • Училищни такси за второ дете от едно семейство:

               - 180,- € за първи до дванадесети клас – 2 х 90,- €;

               - 180,- € за Подготвителна група "Моливко" - (5 – 6 г.)

               - 180,- € за Детска група "Мечо Пух" - ( 4 г.) .

 • Училищни такси за трето дете и повече деца от едно семейство:

               - такса не се заплаща!

 • Таксата се внася на банковата сметка на училището:

                 KontoNr.: 292 131 646 00, BLZ 20111, ЕrsteBank

                 За международни преводи - für internationale Überweisungen

                 IBAN: AT882011129213164600

                 BIC/SWIFT GIBAATWW

 • Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване.
 • Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на училището.

 

 

За учебната 2022/2023 година формулярът се попълва само за нови ученици.

 

       Всички ученици на училището автоматично се записват за новата учебна година в следващата степен на обучение.

 

       За напускане на училището родителят/настойникът трябва да подаде молба до директора на училището за прекратяване на членството си в сдружението и отписване на детето/децата от училището. В противен случай родителят/настойникът е длъжен за съответната година да заплати  членски внос и такса за обучение на детето/децата, записани в училището.

 

+ Такса за обучение:

 

1-во дете 2 х 100,- €, 2-ро дете - 2 х 90,- €,3-то дете - 0,- €.

 

Всички ученици получават  безплатни учебници*.

*Безплатни учебници ще се раздават само след заплатена такса (или I част от нея) до 01 октомври 2022 година!

 

Училището приема ученици през цялата учебна година, след проверка на входното ниво на ученика/ученичката.

 

Допълнителна информация:

 

Седмично разпределение за учебната 2022/2023 г. (в процес на уточняване!)

 

Детска група "Мечо Пух" 1 - понеделник, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;*

 

Детска група "Мечо Пух" - четвъртък, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;*

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - вторник, 15.30/16.00 - 17.30/18.00;

 

Предучилищна група "Моливко" 2 - петък, 15.30 - 17.30;

 

Предучилищна група "Моливко" 3 - събота, 13.00 - 15.00 / неделя, 10.00 - 12.00.

 

*Началото на учебните занятия се уточнява при първото събиране на групата.

 

 I-ви клас

I А клас - вторник, 16.00 - 19.00 - клас за изучаване на български език като чужд език;

I Б клас - петък, 16.00 - 19.00;

I В клас - събота, 9.30 - 12.30;

I Г клас - събота, 13.00 - 16.00.

 

*При по-голям брой записани ученици в ДГ, ПГ и първи клас има възможност за откриване на допълнителни паралелки.

 

*моля посочвайте в електронния формуляр за записване предпочитания ден (и час) за посещение на заниманията в училището.

 

V клас    - събота и (сряда);

VI клас   - събота и (четвъртък);

VII клас  - събота и понеделник;

VIII клас - събота и сряда;

 IX клас  - петък;

  X клас  - четвъртък.

 

В българското училище:

XII - петък (или вторник);

XI - вторник;

 

Всички останали класове продължават заниманията през учебната 2021/2022 г. в същите дни от седмицата, както през учебната 2020/2021 г.

 

II A - сряда, 16.00 - 19.00;

II Б - петък, 16.00 - 19.00;

II B - събота, 9.00 - 12.00;

II Г - събота, 9.00 - 12.00;

 

III A - понеделник, 16.00 - 19.00;

III Б - сряда, 16.00 - 19.00;

III B - събота, 9.00 - 12.00;

III Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

IV A - сряда, 16.00 - 19.00;

IV Б - събота, 9.00 - 12.00;

IV B - събота, 13.00 - 16.00;

IV Г - събота, 13.00 - 16.00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/