Търсене:

Вход в системата:

 

Детска градина "Моливко" - Виена

Предучилищна подготовка

 

       От учебната 2008/09 г.  към  училището „Св.св.Кирил и Методий” във Виена е организирана предучилищна група „Моливко” за деца на 5 и 6 години,  която от учебната 2012/2013 година прераства в първа във Виена българска детска градина "Моливко". В нея се сформират предучилищни групи "Моливко"  за деца на възраст между 5 (навършени) и 6 години и детска група за 4-годишни деца "Мечо Пух" (навършили 4 години!).

      

       Обучението е съобразено с възможностите на малките палавници и се осъществява на базата на различни игрови методи и ролеви игри, чрез които те усвояват по-лесно българския език.

 

       През последните години непрекъснато нараства броят на децата от смесени бракове и на децата, родени в Австрия, които не говорят български. Езиковото обучение на деца-билингви предполага трудности от различен характер. Най-често срещаният проблем в практиката е трудността при изразяването им на български език, породена от минималното му ползване в тяхното ежедневие. Прекарвайки дните си в австрийското училище, много малка част от времето на тези деца остава за семейната среда, където те имат възможност да общуват на майчин език. Затова в потока на тяхната реч все по-често могат да се чуят немски думи, което е непреднамерено и е резултат от предимството на чуждия език в техния живот, а не на майчиния.

 

       Нашата цел като учители в чужбина е да компенсираме, доколкото е възможно тази липса на жива комуникация на български език сред децата, включвайки ги в учебния процес от ранна възраст и в различни културни мероприятия, които организираме по повод българските празници. Опитът ни показва, че децата постъпващи в първи клас изпитват сериозни трудности при овладяване основите на езика като цяло. Това налага и създаването на детска градина с предучилищна група към училището. Съществуващата вече няколко години предучилищна група дава положителни резултати – в края на учебната година децата познават и изписват всички букви от българската азбука, някои деца  могат да сричкуват, а други – да четат на български език. Познават много от народните  и авторовите приказки, някои дори умеят и да ги разказват. Изпълняват български детски песнички и елементи от танцовия ни фолклор, познават българските празници и участват в честването им. Тези деца преминат в 1 клас подготвени и знаещи. Приемствеността между тези ранни учебни етапи – детска градина, предучилищна група и първи клас е от огромно значение за нас учителите в процеса на ограмотяване и обучение на българските деца в условията на чуждоезиково доминиране и е неизменима част от тяхното културно формиране като личности. Ранното обучение на български език и овладяването на българската култура и история от тези деца е надежда за бъдещето. Възпитавани в патриотичния български дух, знаещи за България и българското от най-ранна възраст, тези деца са горди потомци на България, носещи в себе си богатството на две култури, два езика и безкрайни възможности за по- нататъшно развитие.

 

       Участието на децата в подготвителните групи осигурява плавен преход  към училището, където те ще могат да изучават български език на ниво майчин език.

       Учебният план е съобразен с изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България и обхваща следните направления:

  • социален и природен свят
  • художествена информация и литература за деца – Български език
  • конструктивно-технически дейности
  • рисуване и музика
  • игрова и физическа култура.

  

      Занятията в ПГ и ДГ се провеждат един път седмично. Висококвалифицирани преподаватели, с признат образователен ценз от МОН, обучават децата в предучилищната група и детската градина в рамките на 4 учебни часа (2 астрономически). Те са и ръководители на клуба „Мога вече сам”, чийто основна цел е да стимулира у децата чувството им за красота и да активира творческите им заложби. Боравенето с изкуство е свързано не само с емоционално – психическата им нагласа, но и с тяхното въображение и асоциативни представи, активизира се и мисловния процес, което спомага и за интелектуалното развитие на децата.

   

 

* През учебната 2021/2022 година в ПГ "Моливко" се планират да се сформират три групи (за 5-годишни) и две детски групи "Мечо Пух" (4-годишни).

 

Предучилищна група "Моливко" 1 - вторник, 15.30 - 17.30 часа , (или 16.00 - 18.00);

Предучилищна група "Моливко" 2 - петък, 15.30 - 17.30

Предучилищна група "Моливко" 3 - събота, 9.30 - 11.30 часа;

 

Детска група "Мечо Пух" 1- понеделник, 15.30- 17.30 часа.

Детска група "Мечо Пух" 2- четвъртък, 15.30- 17.30 часа.

 

Занятията ще се провеждат в залата на Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien (синя или зелена зала).

Начало: 13.09.2021, понеделник

              14.09.2021, вторник;

              16.09.2021, четвъртък

              17.09.2021, петък;

              18.09.2021, събота.

 

 

/