Търсене:

Вход в системата:

 

Женислава Делчева - учител по история и цивилизация

В час по история с учениците от 5-ти клас

В час по история с учениците от 5-ти клас

Темата в часа по история на учениците от 5-ти клас бе „Наследството на траките по българските земи“, а целта - да се демонстрира умението да се използват иновативни методи на преподаване съобразени с новите изисквания на закона за образованието в 5. клас и да се представи една много добра педагогическа практика.

Темата предизвика естественото любопитство на децата в тази възраст и те работиха с желание и интерес – някои писаха за обекти, които са посещавали, други заложиха на ефектни електронни презентации, а трети - избраха нетрадиционен модернистичен подход. Бяха изработени и информативни табла, които украсиха белите стени в класната стая и дадоха възможност и на учениците от другите класове да се запознаят с малкопознати и любопитни факти от историята на България. Учениците работиха самостоятелно и с удоволствие по темата, като се забавляваха, докато представяха  работата си пред класа.

Активното участие на учениците в урока и под въздействието на силната емоция, породена от наученото - историята на тракийската принцеса, загадъчните вождове и царе, живели по нашите земи – накара учениците дълго след урока да продължат да говорят и коментират отделните звена на урока и информацията за тракийските съкровища и величието на древното ни минало.

Ето какво написаха децата:

  • „Златната маска на цар Терес е една от най-ценните находки в България. Открита е през 2004 г. при разкопки на моглата Светицата.“
  • „Тракийската гробница в Казанлък е открита случайно от войници, които копали окоп.“
  • „Панагюрското съкровище е открито през 1949 г., съдържа девет златни предмета – една фиала и осем ритона.“
  • „Вълчитрънското съкровище е намерено в плевенското село Вълчитрън през 1925 г.“
  • „Общото тегло на Вълчитрънското съкровище е 12.5 кг. чисто злато. Пази се в Археологическия музей в София.“

 

Урок по История и цивилизации в 5 А и 5 Б клас на тема: „Културно-историческото наследство по нашите земи от древността”.

В урока учениците показаха знания за днешните български земи през древността, като акцентът беше върху материалното и духовно наследство на траките. Представиха гробниците - Казанлъшка, Свещарска, Александровска и съкровищата – Вълчитрънско, Панагюрско, Летнишко, Кралевско. Разказаха за златната маска на Терес, бронзовата глава на Севт III, както и за “Живите човешки съкровища” – Кукерите и Нестинарите, завещани ни от траките. Споделиха радостта, щастието и гордостта си, че са наследници на земи и предци с богата история и култура.

 

/