Търсене:

Вход в системата:

 

Изяви и събития - Архив

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

4. Март 2015 18:30

 

П О К А Н А

 

за годишното събрание на сдружението

“Българо-австрийско училище за занимания

в свободното време – Виена“

 

 

На 04.03.2015 (сряда)от 18:30 часа

 

в новата зала на Българското училище „Св.Св.Кирил и Методий”,

1040 Wien, RechteWienzeile 13, (вход откъмНашмаркт),

ще се проведе редовното годишно събрание на сдружението.

 

Дневен ред:

 

       Приветствие от маг. Даниел Карамочев, председател на сдружението.

 

  1. Установяване на законността и приеманe нa дневния ред.
  2. Отчет на управителния съвет за работата на сдружението през изминалата година от маг. Даниел Карамочев.
  3. Финансов отчет на касиера маг. Катя Динева  и отчет на финансовите ревизори - г-жа Силвия Николова и г-жа Мариана Цветкова
  4. Освобождаване от отговорност на управителния съвет.
  5. Информация на директора  г-жа д-р Ирина Владикова за изминалата и настоящата учебна година.
  6. Разни

 

 Предложения към дневния ред могат да се внесат писмено до седем дни преди датата на събранието при г-н Даниел Карамочев, председател, на адрес: 1040 Wien, Kühnplatz 7/10, Bulgarisch- Österreichische Freizeitschule, или на е-mail:  office at bulgarische-schule dot at

      

Според  § 9.7 от устава общото събрание има право да взема решения независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

 

Виена, 01.02.2015                                                                                   

                                                                                                                       Маг.  Даниел Карамочев

                                                                                                                     

                                                                                                                       Преседател на сдружението

 

/